Contact

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk,

Kazimierza Wielkiego 3 Street, 95-080 Tuszyn, POLAND

Tel.: +48 42 614 25 66, +43 69 911 715 888

e-mail: office@patronint.com