Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu.

I. Definicje

Administrator Serwisu – Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk właściciel sklepu na domenie Patron International z siedzibą w Tuszynie (95-080) przy ul. Kazimierza Wielkiego 3 wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 39/2003, NIP: 563 156 19 34.

Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk lub jej partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (Patron International)

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Usługi elektroniczne – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Marketing Handel lub inne podmioty, na podstawie umów z Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk.

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) – dotyczy wszystkich stron Serwisu. Przedmiotem usług informacyjnych są informacje zawarte w zasobach Serwisu, w tym w szczególności krótkie relacje dotyczące aktualnych wydarzeń, materiały autorskie pochodzące z Serwisu oraz materiały prasowe pochodzące w szczególności. Wszystkie materiały uzyskane przez Użytkownika, w tym w szczególności artykuły prasowe oraz utwory graficzne stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Usługi komunikacyjne – umożliwianie komunikacji między Użytkownikami poprzez zapewnienie mechanizmów odbierania, przechowywania i wysyłania informacji.

Cookies – celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników portalu www.patronint.com, używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Patron International na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Patron International. Cookies umieszczane są też w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy Serwisem Patron International a współpracującymi z nami serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Patron International. Jednocześnie Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk nie odpowiada za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Patron International.

Systemy kojarzenia osób – Umożliwienie Użytkownikom wprowadzenie wybranych informacji o własnej osobie i prezentowanie ich na stronach Serwisu, a także wysyłanie i odbieranie wiadomości od/przez inne osoby za pomocą Serwisu.

Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Administratora Serwisu, której treścią jest przesyłanie informacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Forum dyskusyjne – Umożliwienie Użytkownikom wysłania swojej opinii na dany temat i opublikowanie tej opinii na wybranych stronach Serwisu,

 1. Użytkownicy mają prawo do uczestnictwa w forach internetowych znajdujących się w Serwisie. Dostęp do forum może wymagać zalogowania i podania hasła lub uczestnictwa w konkretnym programie marketingowym Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk.
 2. Użytkownicy uczestniczący w forum mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie Użytkownik.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
  - są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego
  - naruszają prawa osób trzecich;
  - są wulgarne lub obsceniczne
  - propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  - są reklamą.
 4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź na forum.
 5. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 3 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do forum internetowego. W rażących przypadkach zakaz dostępu może objąć wszystkie fora internetowe w Serwisie.
 6. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania forum internetowym. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić forum, usunąć forum z Serwisu lub zmienić zasady jego funkcjonowania, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych na forum. Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, w tym usługi newslettera, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Regulaminy szczegółowe, dotyczące poszczególnych Usług elektronicznych , udostępniane są przez Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk lub podmiot świadczący dane usługi, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

III. Polityka Reklamacji.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, ma prawo, po uprzednim skontaktowaniu się z Obsługą Sklepu Internetowego drogą mailową: office@patronint.com reklamowanego towaru prosimy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z otrzymanym dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura). Reklamacja powinna zawierać opis wady oraz dzień jej powstania. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie, zgodnie z opcją wybraną przez Zamawiającego, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów danego towaru), Zamawiający otrzyma zwrot równowartości ceny produktu lub zostaną mu zaproponowane inne, dostępne w sklepie towary w podobnej cenie. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm, którymi oklejona jest przesyłka. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, otwierania lub gdy taśmy są zerwane lub nieoryginalne, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Spisanie protokołu szkody jest obowiązkiem kuriera i nie może on odmówić jego spisania.

IV. Polityka zwrotów.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny, informując o tym fakcie obsługę Sklepu Internetowego w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki oraz odsyłając zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający kontaktuje się z Obsługą Sklepu Internetowego drogą mailową: office@patronint.com bądź telefonicznie: +43 69911715888, i odsyła niespełniający oczekiwań produkt (Gwarancja satysfakcji lub zwrot pieniędzy) na adres: Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk, ul. Kazimierza Wielkiego 3, 95-080 Tuszyn. Zamawiający zobowiązany jest do odesłania towaru należycie zapakowanego wraz z wypełnionym Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz otrzymanym dokumentem sprzedaży (paragon lub faktura).

Zwracany towar musi spełniać następujące wymagania:

 • posiadać komplet przymocowanych fabrycznie, oryginalnych etykiet papierowych i wszywek, zarówno wewnętrznych, jak i dołączonych do produktu
 • nie może nosić jakichkolwiek śladów używania
 • musi być kompletny tj. zawierać wszystkie elementy, w tym zapasowe guziki, zamki etc. o ile takie były do produktu dołączone
 • nie może być zniszczony w żaden inny sposób
Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, poprzez uznanie rachunku bankowego, z którego Zamawiający dokonał zapłaty za towar.

V. Warunki techniczne świadczenia usług

Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z Usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony http://www.patronint.com możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: – użycia przeglądarek Netscape 6.0, Internet Explorer 5.5 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 1.5 (i wyższe) i Google Chrome. – wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowaniem do obsługi skryptów i apletów Java – do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader.

VI. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa powyżej, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

VII. Newsletter

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk świadczy usługę bezpłatnego newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o akcjach i promocjach marketingowych, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach dotyczących produktów lub usług Patron International poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora Serwisu informacji drogą elektroniczną w postaci e-mail.
Zamówienie usługi newsletter następuje przez rejestrację lub zapis na newsletter w Serwisie poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Administratora Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących. Zamówiony newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
Patron International nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim. Rejestracja Użytkownika w Serwisie stanowi wyrażenie przez niego zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych newsletterów.Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na wskazane przez Użytkownika konto e-mail,
 2. czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacja lub naprawa systemu),
 3. zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników,
 4. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników, bez podania przyczyny,
 5. usunięcia konta, którego Użytkownik nie wykazuje aktywności w Serwisie albo naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

VIII. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Patron International.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu serwisu, które mogą wpłynąć na korzystanie z Serwisu.

IX. Prawa własności intelektualnej

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
  Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę,dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Wśród dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu znajdują się dokumenty chronione prawami autorskimi na rzecz Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk, a także dokumenty, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane w Internecie przez Patron International na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów, w tym umów licencyjnych.

Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest zabronione.

Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

X. Ochrona prywatności

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Patron International jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie mogą być proszeni o podanie określonego zakresu Danych Osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz w polityce prywatności na stronie Polityka Prywatności sklepu Patronint.com

XI. Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji, w tym Danych Osobowych, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, konkursach, ankietach, grach czy loteriach organizowanych przez Patron International samodzielnie lub pod jej patronatem, a także kiedy korzystać będą z bogatej oferty usług Serwisu, w tym zakupów drogą on-line, uczestnictwa w pogawędkach internetowych, dostarczania konkretnych, wybranych przez Użytkowników informacji oraz wszelkich innych spersonalizowanych działań Serwisu.

Podania informacji, w tym Danych Osobowych może także wymagać zgłaszanie Patron International problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, przy czym Patron International zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.

Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i wykorzystywania informacji, w tym Danych Osobowych, zostały określone w polityce prywatności na stronie http://www.patronint.com/politykaprywatnosci.
Przekazywanie informacji.

Co do zasady Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zbiera informacje o Użytkownikach, w tym ich Dane Osobowe, wyłącznie do własnego użytku. Jednakże, podane przez Użytkownika Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma jednak charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu zgody Użytkowników, albo jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadkach prawnie usprawiedliwionych celów określonych poniżej. Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zastrzega sobie prawo przekazywania informacji, w tym Danych Osobowych Użytkowników, po uprzednim ich poinformowaniu w sytuacjach, gdy jakiekolwiek usługi czy produkty będą oferowane przez Serwis we współdziałaniu z innymi podmiotami.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk ma także prawo przekazywać informacje o Użytkownikach aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym, aktualnym i potencjalnym reklamodawcom, ale tylko w postaci anonimowej, charakteryzującej populację Użytkowników Serwisu, w celu przeprowadzenia badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych.

XII. Ochrona Danych Osobowych

W ramach świadczenia poszczególnych usług Patron International przetwarza informacje niezbędne dla świadczenia tych usług, niebędące danymi osobowymi. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych może okazać się konieczne dla dokonania danej usługi – wówczas przy formularzu podawania tych danych umieszczone zostaną stosowne zapisy określające sposób korzystania z przedmiotowych danych przez Patron International.

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk, chyba, że regulamin umieszczony bezpośrednio przy formularzu zbierania Danych Osobowych stanowi inaczej. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Danych innemu administratorowi danych, a także prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Użytkownika ze względu na jego szczególną sytuację.

Zagwarantowanie prawa wyboru dla Użytkownika i zabezpieczenie informacji
Zasadą jest, że podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, chyba, że są one niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas ich nie podanie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi przez Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk.

Wszyscy Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru związane z zakresem udostępniania Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk danych osobowych ich dotyczących. W każdej sytuacji, w której Użytkownicy nie będą chcieli przekazywać tych informacji, mogą oni zrezygnować z udziału w takich formach działalności Serwisu, które wymagają ich podania.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zwraca uwagę, że każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie informacji związanych z dostępem do Serwisu (w szczególności odpowiednich haseł) w tajemnicy, a jakiekolwiek dobrowolne upublicznianie Danych Osobowych w sieci Internet odbywa się na jego wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie Danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

W przypadku przekierowania z Serwisu na administrowany przez inny podmiot, podawanie swoich Danych Osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsze porozumienie, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności opracowanymi przez ten podmiot.

XII. Postanowienia dodatkowe

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Redakcja portalu Patron International.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk
POLAND/AUSTRIA, 95-080 Tuszyn, ul. Kazimierza Wielkiego 3

Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Komentarze Użytkowników

Użytkownik może umieszczać w serwisie opinie na temat towarów oraz usług . Warunkiem umieszczenia opinii Użytkownika w Serwisie jest podanie przez niego danych osobowych (imię i nazwisko, adres e – mail). Patron International może uzależnić umieszczenie opinii na witrynie od podania prawidłowych danych identyfikujących ich autora.

Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, w szczególności nie stanowi oferty, ani zaproszenia do rokowań.

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w serwisie wypowiedzi Użytkowników i nie redaguje ich treści, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi w przypadkach, gdy wypowiedź:

 • narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje;
 • narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;
 • zawiera treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • rani przekonania religijne lub polityczne;
 • zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;
 • sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;
 • ma charakter reklamy bądź zawiera innego rodzaju informacje lub materiały o charakterze komercyjnym;
 • promuje system sprzedaży lawinowej;
 • zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy email;
 • jest w formie obraźliwej lub wulgarnej

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Patron International. Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w Serwisie. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.