Contacto

Marketing Handel S.A. Stanisław Jakobiuk,

Calle Kazimierza Wielkiego numero 3, 95-080 Tuszyn, POLONIA

Tel.: +48 42 614 25 66, +43 69 911 715 888

e-mail: office@patronint.com